Головна Інститут Підрозділи інституту

Підрозділи інституту

Науково-дослідний відділ промислової ентомології

 • розроблення та впровадження принципово нових прогресивних технологій промислового виробництва ентомофагів та акарофагів для захисту рослин проти шкідників;
 • розроблення технологічного обладнання для промислового виробництва ентомофагів;
 • виробництво товарних партій зернової молі, трихограми, бракона та акароентомофагів для захисту тепличних культур.

Науково-дослідний відділ промислової мікробіології

 • розробка і вдосконалення існуючих технологій одержання перспективних біопрепаратів для захисту рослин від фітофагів (шкодочинних комах) та фітопатогенів (збудників хвороб);
 • розроблення технологічного обладнання для промислового виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин;
 • напрацювання маточних культур мікробіологічних для виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин.

Науково-дослідний відділ біологічного землеробства

 • розробка технологій використання біологічних препаратів для інтенсивного сільськогосподарського виробництва та при вирощуванні органічної продукції;
 • проведення фітосанітарної експертизи насіння.

Науково-дослідний відділ біологічних технологій та інноваційного забезпечення біологічного захисту рослин

 • оптимізація структури біофабрик та біолабораторій Південного регіону України;
 • визначення структури біотехнологічних процесів напрацювання ентомологічних і мікробіологічних засобів захисту рослин;
 • розроблення пропозицій до типових технологічних процесів біофабрик і біолабораторій.

Науково-дослідний відділ автоматизації, приладобудування та еспериментальної техніки

 • розроблення засобів автоматизації для забезпечення процесів виробництва біологічної продукції;
 • створення інформаційних систем та керуючих комплексів для оптимального керування технологічними процесами виробництва біологічних засобів захисту рослин;
 • створення кліматичного обладнання для вирощування та тестування біологічних об’єктів і зберігання біологічної і сільськогосподарської продукції.
 • визначення впливу парникових газів сільськогосподарського походження на стан навколишнього середовища та розроблення заходів, методик, рекомендацій з метою зменшення викидів парникових газів від сільськогосподарської діяльності.